top of page
באלו מצבים ניתן להסתייע בליווי רוחני

ארגז הכלים של המלווה הרוחני

שיחה, נוכחות והקשבה הם הכלים הבסיסיים בעבודתו של המלווה הרוחני. בנוסף, עומדים לרשותו מגוון כלים המעודדים ביטוי עצמי, שחרור רגשי, השראה, מסייעים בתהליכי חיפוש אחר משאבים נפשיים ורוחניים ומקדמים רווחה רב- מימדית.

 

להלן מספר דוגמאות לכלים אלה: דמיון מודרך ומונחה, נשימות, חיבור לגוף ולתחושות פיזיות, נגינה, שירה והאזנה למוזיקה.

בדוגמאות הבאות ישנו הסבר רחב יותר על מספר כלים ועל אופן השימוש בהם במפגשי ליווי רוחני, בצירוף תאורי מקרה קצרים מן השטח: 

bottom of page