top of page

מפגשים וסדנאות לצוות מטפל

מרכז "בית לרוח" מציע מפגשים וסדנאות ייחודיים לצוותים סיעודיים ורפואיים בקהילה ובבתי חולים. לסדנאות מספר מטרות:

  • הכרות עם תחום הליווי הרוחני וכיצד הוא יכול לעזור לי כאדם וכאיש מקצוע

  • התנסות ורכישת כלים מתחום הליווי הרוחני להתמודדות עם אתגרי היומיום בעבודה

  • שיתוף ואוורור רגשות, תחושות ומצוקות העולות אצל אנשי הצוות כתוצאה ממפגש יומיומי עם סבל, כאב, ואבדן

  • איתור מקורות כוח פנימיים אישיים וקבוצתיים

  • מתן כלים ליציקת משמעות בעשייה היומיומית

  • העצמת זהות אישית ומקצועית ויצירת חיבור ביניהם

רופאים מדברים על הסדנה שעברו 

bottom of page