top of page

׳מת לקפה׳- שיחות פתוחות על המוות

מפגש בין אנשים, לרוב זרים מוחלטים, הנפגשים כדי לדבר על נושא שבתרבות המערבית הוא טאבו – המוות. מטרת המפגש הינה ליצור מרחב בטוח ופתוח לשיחות על מוות, על קפה ועוגה*, כי עם כל הכבוד למוות, בחיים צריך גם להנות!

סוג מפגש זה מבוסס על מיזם עולמי בשם "קפה מוות" הצובר תאוצה גדולה בשנים האחרונות.

מרכז ׳בית לרוח׳ מציע מפגשים מסוג זה לציבור הרחב. במהלך המפגש משתפים, מקשיבים ודנים בנושאים הקשורים למוות.

לשיחות אין אג׳נדה והן אינן מכוונות לרעיון מסוים. כל אחד מהמשתתפים מוזמן להביע דעות ומחשבות, ולשאול שאלות באופן חופשי. התנאי להשתתפות הוא הקשבה פתוחה לאחר, לדעות ולרעיונות שעולים והתחייבות לשמור באופן חסוי תוכן אישי הנוגע למשתתפים האחרים, במידה ועלה במפגש. אנו מאמינים כי הדיבור הגלוי והחופשי בנושאי מוות מסייע לשחרר מפחדים ובעיקר נותן השראה ומשמעות לחיים.

** אין מדובר במפגש טיפולי. האחריות על נושאים שצפים ועולים היא של המשתתף.

bottom of page